Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van fokkesukkearchief.nl.
  2. Door gebruik te maken van deze website gaat de gebruiker akkoord met deze algemene voorwaarden.
  3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.
 2. Gebruik van de Website
  1. Het gebruik van fokkesukkearchief.nl is op eigen risico van de gebruiker.
  2. De inhoud van de website is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden.
  3. Fokkesukkearchief.nl behoudt zich het recht voor om de website op elk moment te wijzigen of te beƫindigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 3. Intellectueel Eigendom
  1. Alle inhoud op fokkesukkearchief.nl, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, en software, is eigendom van Fokkesukkearchief.nl of haar licentiegevers.
  2. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te kopiƫren, verspreiden, of op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 4. Links naar Externe Websites
  1. Fokkesukkearchief.nl kan links bevatten naar externe websites die niet onder controle staan van Fokkesukkearchief.nl.
  2. Fokkesukkearchief.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze externe websites.
 5. Aansprakelijkheid
  1. Fokkesukkearchief.nl is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website.
  2. Fokkesukkearchief.nl garandeert niet dat de website te allen tijde foutloos of ononderbroken zal zijn.
 6. Privacy
  1. Persoonlijke gegevens die worden verzameld via fokkesukkearchief.nl worden alleen gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.
  2. Fokkesukkearchief.nl respecteert de privacy van haar gebruikers en zal persoonlijke gegevens niet delen met derden zonder toestemming van de gebruiker.
 7. Toepasselijk Recht
  1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.